Bogførings ydelser

Bogholderi  Syd tilbyder følgende indenfor regnskab og bogførings ydelser:

 • Daglig bogføring – eget program eller et som Bogholderi Syd vælger
 • Momsregnskab – indberet selv eller overlad det til Bogholderi Syd
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Udarbejdelse af selvangivelse
 • Indberetning af selvangivelse (udvidet)
 • Debitor / kreditor
 • Betaling af regninger
 • Løn regnskab og ansøgning af refusioner
 • Fakturering
 • Rådgivning ved opstart af virksomhed
 • Klargøring af regnskabs til revisor
 • Indberetning og kontakt til myndigheder
 • Diverse administrative opgaver
 • Assistance og rådgivning ifm. kontakten til banken
 • Budget, forecasts
 • Perioderegnskaber
 • Afstemning af bank, debitor, kreditor, løn
 • Økonomiske udregninger
 • Udarbejdelse af privat selvangivelse
 • Hjælp ifm. indberetning af investeringer

Iværksætter

Som iværksætter er der mange ting man skal sætte sig ind i. Mange iværksættere starter med at lave alt selv, men som virksomheden vokser, er der opgaver som man godt kan overlade til andre. Her skal man som iværksætter altid huske på at lave det man selv synes er sjovt og lave det som giver en energi. Er regnskab, bogføring, økonomiske udregninger, moms, told og skat ikke det du brænder mest for overlad det til en bogholder eller økonomiassistent. Det må gerne være en som du også kan sparre med så du og din virksomhed opnår det bedste regnskabsmæssige resultat.

Fravalg af Revision

Små virksomheder har siden 2006 kunne fravælge revision. Som virksomhed skal der fortsat laves og indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, altså også selv om du har fravalg revision. Årsrapporten skal også udarbejdes efter årsregnskabs reglerne. Et fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling og med en fremadrettet virkning.

Betingelser for at fravælge revision

En virksomhed kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i tæk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balance sum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabs år overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Som nu stiftet virksomhed kan du også fravælge revision.

Læs mer om dette på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

www.erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revison